Chokbølgeteknologien er velkendt og har været anvendt i mange år.

Teknologien er indenfor de senere år blevet tilpasset vores fagområde, og det er således i dag muligt at gå til ”angreb” på følgende indikationer:

  • Tennisalbue, golfalbue, musearm
  • Forkalkninger i skulderled – frossen skulder
  • Hælspore – plantar fascitis
  • Achillessene tendinose
  • Løber-/springerknæ
  • Andre kroniske vævs- og senelidelser

En kronisk tilstand skyldes ofte dårligt ophelet væv efter en skade og/eller længerevarende uhensigtsmæssig belastning og slitage af sener og muskler.
Der er således tale om en række indikationer, hvor det tidligere var normen at søge til kirurgiske indgreb, blokadebehandlinger og/eller behandling med binyrebarkhormon.
Typisk – ganske som de mange studier foreskriver – ligger succesraten på ca. 85 %, når indikationslisten respekteres og følges.

Ved anvendelse af chokbølgeterapi påvirkes sener og væv så kraftigt via trykbølger, at stadiet på skaden bringes tilbage til den akutte fase, hvorefter en mere normal og hensigtsmæssig helingsproces begynder.
Traditionel fysioterapi anbefales som supplement til denne behandlingsform.

Hver chokbølge behandling koster kr. 200,- og er ikke tilskudsberettiget – dertil kommer den tilskudsberettigede, fysioterapeutiske ydelse.
En behandling tager typisk 5-8 minutter, og et normalt behandlingsforløb vil oftest bestå af 2-5 behandlinger med en uges interval mellem hver behandling.