GLA:D®-træningen skal foregå under vejledning af en certificeret GLA:D®-terapeut. Der trænes oftest på hold og træningen foregår to gange hver uge i minimum 6 uger. Træningen kan foregå hjemme, men har vist sig at have væsentligt større effekt, hvis den foregår under vejledning af en GLA:D®-terapeut og med minimum 12 træningsgange. Hver træningssession varer ca. 60 minutter og består af tre dele: opvarmning, neuromuskulær træning, og gangøvelse/udspænding.

Opvarmning

Opvarmningen består af 10 minutters opvarmning på kondicykel. Arbejdsbelastningen bliver indstillet individuelt og kan øges gennem de 10 minutter med det mål at opnå en selvoplevet anstrengelse svarende til ”nogenlunde hårdt”.

Neuromuskulær træning

Træningsprogrammet består af fire elementer:

  • – Stabilitet omkring kropskernen/Postural funktion: Øvelser med fokus på stabilitet omkring centrum af kroppen, da dette har betydning for kontrol og funktion over knæ og hofte.
  • – Postural orientering: Øvelser med fokus på hensigtsmæssig placering og brug af leddene.
  • – Muskelstyrke i benene: Øvelser med fokus på styrketræning af hofte- og knæmuskulaturen.
  • – Funktionelle træningsøvelser: Øvelser der relaterer sig til aktiviteter i hverdagen.

Hver øvelse udføres i 2-3 sæt med 10-15 gentagelser. Den enkelte patient monitoreres individuelt, så øvelsen er på niveau med dennes neuromuskulære funktion og ikke overskrider de smerteregler der arbejdes med. Der er fire sværhedsgrader for hver øvelse. Øgning i sværhedsgrad sker ved at variere antallet, retningen og hastigheden af bevægelserne. Når øvelsen udføres med god neuromuskulær kontrol og kvalitet øges sværhedsgraden. Øvelserne udføres med både det påvirkede og det ”raske” ben, selvom fokus er på det artroseramte ben. Øvelserne kan med fordel udføres foran et spejl for at sørge for visuel feedback af bevægelsen for at sikre kvaliteten.

Gangøvelse/udspænding

Denne del består af en gangøvelse foran et spejl, og udstrækningsøvelser for benene. Denne del udføres i ca. 10 minutter.

Fortsat træning efter afsluttet forløb

Efter deltagelsen i GLA:D® for knæ og hofte anbefales det at fastholde sin træning 2-3 gange om ugen. Det er vigtigt, at du på forhånd har fået en grundig instruktion i øvelserne, så du sikrer dig, at du udfører dem korrekt. Du kan eventuelt kombinere din GLA:D®-træning med andre typer fysiske aktiviteter.