november 22, 2017 2:57 pm

FysioDanmark Sønderborg blev igennem tilfældig lodtrækning udvalgt til at få Styrelsen fra patientsikkerhed ud og besøge klinikken.

Styrelsen for patientsikkerhed har ud fra besøget lavet en tilsynsrapport, hvor sammenfatningen fremgår nedenfor.

Sammenfatning af fund
På baggrund af observationer, interview og journalgennemgang skal følgende fremhæves:
FysioDanmark Sønderborg v/ Lars Carlsen og Frank Peters opfyldte alle målepunkter.

 

Vi fremlægger hermed link til tilsynsrapporten, hvis man ønsker at læse hele tilsynsrapporten.

Link: https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/fysioterapeutklinikker/~/media/172AC5AC82F74193A0DA9400B67751DC.ashx