Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi kan du få hvis:

– Du har et svært fysisk handicap

– Din tilstand er varig

– Din diagnose er omfattet af diagnoselisten

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Visse patientgrupper kan få vederlagsfri fysioterapi, hvilket betyder at behandlingen er omkostningsfri. Det er typisk patienter med varige og kroniske lidelser som Parkinsons og sclerose eller svære fysiske handikap. Vederlagsfri fysioterapi kræver altid en lægehenvisning.

Er du i tvivl om du har ret til vederlagsfri fysioterapi? Så kontakt din egen praktiserende læge for yderligere information.

Du kan også finde Sundhedsstyrelsens liste over hvilke patienter, der er omfattet af vederlagsfri fysioterapi her.

Har du mulighed for vederlagsfri fysioterapi, tilbyder FysioDanmark både manuel behandling og en lang række forskellige specialhold.

Behandling og træning på klinikken eller i din bolig

Når du har en henvisning fra din læge kan du få vederlagsfri fysioterapi. Behandlingen vil som regel være aktiv med fokus på at forbedre og vedligeholde dit funktionsniveau. Din træning kan foregå på maskiner, på hold eller i bassin.

Vederlagsfri test

Gennem flere tests af dit fysiske funktionsniveau kan vi bedre justere dine øvelser ud fra de resultater, testene viser, så du får mest muligt ud af din træning og måske endda opnår forbederinger. Gennem de seks tests kan vi også måle om vi er på rette vej med træningen, og hvordan din fysik udvikler sig i forhold til din sygdom og/eller handikap.

Hos os vil du møde veluddannede, rutinerede og kompetente testvejledere, der som minimum er:

  • Uddannet i vederlagsfri tests
  • Sundhedsfagligt personale i form af fysioterapeut, massør, træningsvejleder eller fysioterapeutstuderende

Test forløb

Du har mulighed for at blive testet hvert halve år med de samme seks tests, således at eventuelle forandringer over tid bliver registreret. En test vil typisk tage 30 minutter. Din primære fysioterapeut informeres om resultaterne af dine tests, og på baggrund af disse vil han/hun sammen med dig udarbejde en realistisk målsætning for din træning. Testsresultaterne har ikke betydning for om du fortsat kan få vederlagsfri fysioterapi, da testene udelukkende bruges til at følge effekten af din behandling og at vi på den måde bedst muligt kan foretage de nødvendige justeringer af din træning.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Har du brug for hjælp, så kontakt os endelig.