Sensorisk profil

Virker jeres barn stresset, eller har svært ved at overskue dagligdagen? Har jeres barn svært ved at klare hverdagen med institutioner, de daglige rutiner og sociale relationer? Har jeres barn mange frustrationer? Kommer jeres barn hjem med en fuld madpakke? Er det svært for jeres barn at følge med i skolen?

Grunden til udfordringerne kan være mange. Med en Sensorisk profil vil vi kunne kortlægge jeres barns sansemæssige behov, og finde frem til lige netop den hjælp jeres barn har brug for.

I tvivl om din baby har brug for fysioterapi?

Med en Sensorisk profil vil vi kunne kortlægge jeres barns sansemæssige behov, og finde frem til lige netop den hjælp jeres barn har brug for. Med den sensoriske profil finder vi ud af hvilke sanser dit barn har høj eller lav tolerance overfor, hvad der overstimulerer, og hvor dit barn måske ikke er så god til at mærke efter. ​

Sensoriske profil er ikke en diagnose, og resultatet er heller ikke en statisk profil, da sansebearbejdning ændrer sig afhængigt af trivsel.

Vi kigger på:

·        Høre-og lydinput (Auditive input)

·        Syns- og lydinput (Visuelle input)

·        Smags- og lugte input (Gustatoriske og Olfaktoriske input)

·        Føle- og berøringsinput (Taktile input)

·        Kropsstillinger og bevægelser (Proprioceptive og Vestibulære input)

·        Herudover kigger vi på reaktioner i forhold til bearbejdning af disse sanseinput.

 

Man benytter et spørgeskema, der udfyldes af barnets omsorgspersoner. Den hjælper til at skabe større forståelse for den sanseudfordrede, familien og/eller institutionen, og er dermed også med til at bedre rammer kan skabes i dagligdagen.

Sensorisk profil/Sensory profile kan laves på børn fra 0-14 år og vil blive udarbejdet af vores børnefysioterapeut, med specialuddannelse i den Sensoriske profil.

Vores behandler

Børne Fysioterapeut

Book en tid online

Har du brug for hjælp, så kan du herunder bestille en tid.