Tilskud

Du kan få tilskud fra sygesikringen, når du har en henvisning fra din egen læge. Derudover er det muligt at modtage yderlige tilskud, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark – både med eller uden lægehenvisning.

Nogle af vores fysioterapeuter arbejder udenfor sygesikringens overenskomst, hvilket betyder, at du som patient selv skal betale hele honoraret. Grunden til, at nogle af fysioterapeuterne er uden overenskomst, er, at vi er underlagt sygesikringens bestemmelse om, hvor mange fysioterapeuter, der må arbejde med sygesikringstilskud. Denne løsning har vi valgt for at mindske ventetiden på at komme i behandling.

Afbud

Afbud skal ske senest kl. 18.00 dagen før din behandling, men modtages helst så tidligt som muligt. Melder du ikke afbud, er der et udeblivelsesgebyr.  Kan du ikke komme igennem på telefonen, kan du melde afbud på mail.

Persondata

Vores klinik arbejder efter reglerne for persondataforordringen og har følgende Persondatapolitik. Der kan rettes henvendelse enten på klinikken eller på vores mail.

Sygeforsikringen danmark

Du kan få tilskud, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Damark – både med eller uden lægehenvisning fra egen læge.

Første besøg

Når du kommer hos os første gang, skal vi bruge en gyldig henvisning fra din læge, der ikke er ældre end to måneder. Fra du får henvisningen af lægen til vi kan se den i vores system, går der som regel nogle timer.

Vi tager også imod nye patienter uden lægehenvisning, men her skal du selv betale det fulde honorar.

Hvis du er forsikringskunde, der f.eks. har en sundhedsforsikring, skal du blot medbringe en kopi af din bevilling fra forsikringsselskabet.
Det er altid dit eget ansvar, at holde øje med betingelserne i din bevilling samt hvornår og hvad der er egenbetaling.

Inden din første konsultation, sender vi dig et detaljeret oplysningsskema, hvor fysioterapeuten allerede har gennemgået dine svar, når du kommer første gang. På den måde er der mere tid til selve undersøgelsen og eventuelt behandling.

Det er en god idé, hvis du tager evt. billeddiagnostik, lægenotater, hvilken medicin du evt. tager og andre relevante oplysninger med til fysioterapeuten, men vi ser helst, at du uploader det via dit oplysningsskema.

Det er vigtigt, at du husker at medbringe dit gule sundhedskort samt et lagen, som kan dække hele briksen.

Utilsigtet hændelse

En utilsigtet hændelse er en hændelse, der medfører en skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det her burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet’.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der f.eks. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

LINK

Patienterstatning og klagevejledning

Patienterstatningen er en instans, der behandler erstatningskrev fra patiener, der kommer til skade i forbindelse med en eller flere behandlinger på f.eks. et hospital, en fysioterapeut, egen læge eller som følge af bivirkninger af et lægemiddel.

Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.
Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

Tilsyn

Aktindsigt

Fra du er 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos Sundhedsvæsenet.

Vi registrerer oplysninger om din undersøgelse og behandling i vores elektroniske journalsystem, som du til enhver tid har ret til at bede om aktindsigt i, hvis du ønsker at se din journal.

God adgang